header

 Tekst van de maand

 

Eén van de vijf activiteiten van de Soefi Beweging is de Broeder- en Zusterschapactiviteit.
Maandelijks wordt hier een inspirende tekst gepubliceerd.
Hier een voorbeeld:

 

Beste zusters en broeders,

Vanuit de liefdesstroom van vergeving is het misschien goed om onze houding in het leven eens onder de loep te nemen.

Alles wat er in ons leven gebeurt  vraagt om een bepaalde reactie. Die reactie is zo persoonlijk, afhankelijk van ons gezichtspunt, dat alleen wijzelf  ons kunnen bevrijden van de beperkingen die ons onvrij maken. Werken aan Geestelijke vrijheid betekent meer geluk.

 

Houding  (Gatha’s)

Op de houding komt het aan in het leven. Niet de levensomstandigheden veranderen ons leven, maar meestal is het onze levenshouding waarvan ons geluk of ongeluk afhangt. Met een sympathieke houding kun je sympathiseren met wie sympathie verdient en zelfs met hen die geen sympathie verdienen, het hangt voornamelijk van de houding af waarmee ze bekeken worden.

Je moet vrij zijn om een mening over iemand te vormen en een werkmethode aan te nemen die bij de omstandigheden past zonder je houding te laten bepalen door een paar vooroordelen uit je onderbewustzijn. Met vrijheid wordt niet alleen vrijheid van uiterlijke invloeden bedoeld, maar eveneens vrijheid van innerlijke invloeden die ons leven obsederen.

De houding wordt hoog en breed wanneer je vanuit een hoger standpunt het leven beschouwt. wanneer het standpunt niet hoog is, wordt het gezichtsveld van de mens beperkt, de mens wordt bekrompen in zijn visie op het leven, en in gevoelens, gedachten, woorden en daden wordt dit tot uitdrukking gebracht. Waarom stelt men zich God in de hemel voor en niet op de aarde?

God is immers overal. de reden is, dat in de visie van God het heelal er als een graankorrel  uitziet, zoals iemand die in een ballon vliegt en van omhoog naar beneden kijkt, de hele stad binnen zijn gezichtskring heeft, wanneer hij op aarde staat, ziet hij niet verder dan de vier muren die de hele wereld voor zijn blik verborgen houden. Wat betekent het om spiritueel te worden of goddelijk? Het betekent een hoger gezichtspunt hebben, het leven vanuit een hoger gezichtspunt beschouwen. Het is het gezichtspunt op het leven dat de ziel adelt, het is door een brede kijk op het leven dat geestelijke aristocratie wordt verwezenlijkt.

 

 

Liefde is de koopwaar waar de hele wereld om vraagt.

Als je haar in je hart opslaat, wordt iedere ziel je klant.

(Hazrat Inayat Khan)

De eigenschap van vergevingsgezindheid die alle dingen verbrandt,

uitgezonderd schoonheid,

is de eigenschap van de liefde.

(Hazrat Inayat Khan)